Voerprogramma’s

Bij onze visie past het delen van onze kennis met u door onze voerprogramma’s.

De RumiAdd voerprogramma’s zijn ontwikkeld vanuit kennis vanuit de praktijk en sluiten aan bij de RumiVar producten. Gericht op de resultaten op het bedrijf. Voorkoming van problemen, voer efficiëntie, verbetering van de groei en levens-productie.

Producten voor Voerprogramma’s

RumiAdd Mineralen

  • VoerprogrammaFeed2Fit & Animate

    RumiVar is transparant over haar werkwijze en adviezen. Daarbij hoort ook dat wij onze kennis met u delen.
    Een voorbeeld hiervan is het door ons ontwikkelde FEED2FIT voerprogramma.

    Het droogstand- en transitieconcept! Voor fitte koeien, betere spierfunctie, meer weerstand en actieve kalveren.