Voerprogramma’s

Bij onze visie past het delen van onze kennis met u door onze voerprogramma’s.

De RumiAdd voerprogramma’s zijn ontwikkeld vanuit kennis vanuit de praktijk en sluiten aan bij de RumiVar producten. Gericht op de resultaten op het bedrijf. Voorkoming van problemen, voer efficiëntie, verbetering van de groei en levens-productie.

Producten voor Voerprogramma’s

RumiAdd Mineralen

 • VoerprogrammaFeed2Fit & Animate

  RumiVar is transparant over haar werkwijze en adviezen. Daarbij hoort ook dat wij onze kennis met u delen.
  Een voorbeeld hiervan is het door ons ontwikkelde FEED2FIT voerprogramma.

  Het droogstand- en transitieconcept! Voor fitte koeien, betere spierfunctie, meer weerstand en actieve kalveren.

RumiMilk Kalveren- en Lammeren Melk

 • RumiMilk

  Om een fok-kalf een goede start te geven van een productief leven moet er een kalvermelk van uitstekende kwaliteit gebruikt worden. 
  In het assortiment RumiMilk kalvermelk vind u voor elke categorie en behoefte een kwaliteit melk.

  Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een goed ontwikkelde vaars bij afkalven, op een leeftijd tussen de 23 en 24 maanden, de hoogste levensproductie en levensduur laat zien. Een hoge groei in de eerste levensweken is tevens de basis voor een hoge levens productie en hogere productie per lactatie. Dit fenomeen wordt metabole programmering genoemd en is in verschillende onderzoeken duidelijk aangetoond. Deze kennis loopt als rode draad door onze opfokprogramma’s.  RumiMilk Opfokprogramma

  Het RumiMilk opfokprogramma staat dan ook borg voor een optimale start en jeugdgroei. Deze twee zijn voorwaarde om het doel van afkalven op 24 maanden met een goede ontwikkeling te behalen.

  Centraal in het RumiMilk opfokprogramma staan het voorkomen van te magere kalveren in het begin van de opfok, het voorkomen van cryptosporidiose, coccidiose en verteringsproblematiek, en tenslotte het ondersteunen van de weerstand, doel voorkomen van longproblemen.

  Het RumiMilk programma bestaat uit meerdere opfokprogramma's:

  • Intens programma, voor vroeg spenen
  • Ad Lib programma met RumiMilk SA, onbeperkt voeren in de eerste levensweken
  • Beef programma voor opfok van onder andere rosé kalveren

  Hebt u interesse in de voerprogramma's; Intens, Ad Lib of Beef, neem dan vrijblijvend contact met ons op.  Eigenschappen van het RumiMilk assortiment:

  • Uitstekende oplosbaarheid
  • Natuurlijke smaak van melk waardoor de opname bijzonder goed is
  • Bevatten enkel hoogwaardige grondstoffen, de basis voor een optimale vertering
  • Geschikt voor kalverdrinkautomaten
  • Natuurlijke ondersteuning van darmflora middels “BioSave L”