Vleesvee

Het RumiAdd Vleesveeprogramma sluit perfect aan bij de diversiteit in vleesrassen en de hoge eisen die gesteld worden aan het eindproduct. 

Het RumiAdd Programma springt in op de nieuwste ontwikkelingen. Een programma opgebouwd op basis van jarenlange ervaringen en ideeën t.a.v. normeringen van rantsoenen, vitaminen, sporenelementen en additieven.
De vleesvee markt is volop in beweging
Inzetten van voermengwagens, het gebruik van bijproducten/losse grondstoffen, het verminderen van het antibioticagebruik zijn hiervan voorbeelden.
Het RumiAdd programma biedt alle mogelijkheden om de gezondheid en de vleeskwaliteit te verbeteren en de voerkosten per kg groei te verlagen.

Werkterrein RumiAdd programma
Het RumiAdd programma bevat de volgende werkterreinen:

 • Verbeteren van vruchtbaarheid en de geboorte van voldoende levenskrachtige kalveren.
 • Vitaminen en mineralen in de totale vleesveehouderij (jong/oud rosé, vleesstieren, zoogkoeien, vleesvee met dikbilfactor etc)
 • Verminderen van antibioticagebruik in de opfok van kalveren.
 • Adviezen van merkvleesprogramma’s uit de eigen regio.

Merkvlees uit de eigen regio
Steeds meer consumenten kiezen voor een mals rundvlees uit de regio. Spontaan ontstaan er nieuwe initiatieven van vleesverkoop met verschillende rassen zoals bijvoorbeeld Waygy, Hereford, Angus, Piemontese etc…
Vele van deze “eigen” merkvleesprogramma’s starten in de zoogkoeien en opfok in weide en/of natuurgebieden. De laatste 3 maanden afmest van vleesvee vindt vaak plaats in ruime strostallen. Het houden van vleesvee onder het 2 sterren beter leven beeldmerk van de dierenbescherming komt steeds vaker voor.

 • Vleeskwaliteit
  De consument wil steeds vaker een heerlijk stukje mals vlees met weinig bindweefsel.
  Weinig drip, een mooie lichte vleeskleur en een langere bewaarduur zijn belangrijke kenmerken. Samengevat een goede slachtkwaliteit.

  Antioxidanten en intramusculair vet
  Intramusculair vet maakt het vlees smakelijker en gezonder. Een hoge groeisnelheid en goede grondstofkeuzes is de basis voor een goede opbouw van intramusculair vet.Om een goede vleeskwaliteit te garanderen zijn voldoende en gerichte keuzes in antioxidanten van groot belang.

  Vruchtbaarheid van zoogkoeien
  De vruchtbaarheid van zoogkoeien en de geboorte van voldoende levenskrachtige kalveren wordt steeds vaker een probleem.
  Zoogkoeien krijgen geen krachtvoer en worden steeds vaker geweid in arme natuurgebieden. Zeer belangrijk is om de ruwvoeders te analyseren op sporenelementen en met name in de winter voldoende (maat)mineralen te verstrekken.

  Antibioticum in de kalverhouderij
  De maatschappij dwingt ons om minder antibiotica te gebruiken in de dierhouderij. De adviezen van RumiAdd zijn gebaseerd een hoge groei van de kalveren zonder pensverzuring. Een kalf met een gezonde penswerking geeft meer weerstand en produceert zelf alle noodzakelijke vitaminen.

  In de (rose) kalveropfok maken wij daarbij gebruik van het product Omnigen:
 • Het herkennen en het opsporen van ziektekiemen wordt daardoor verbeterd
 • Maakt het immuunsysteem effectiever in het vernietigen van ziekteverwekkers
 • Beschermt het immuunsysteem tegen de negatieve effecten van stress

  Het voordeel is dat er uiteindelijk minder antibioticum wordt gebruikt.
  We kunnen Omnigen toevoegen aan uw kalvervoeders.

Ervaring met vleesvee
RumiAdd heeft vele jaren ervaring met het opzetten van vleesvee. Neem contact op met een vrijblijvend advies.

Producten voor Vleesvee

RumiAdd Mineralen

 • RumiAdd MineralenVleesvee

  Het brede RumiAdd mineralen assortiment sluit aan bij de diversiteit van de rantsoenen en behoeften in de praktijk.

  Daarnaast stellen wij via een specifiek software pakket, Mineralen op maat samen, die exact aansluiten bij uw bedrijfssituatie. Zie voor meer informatie www.mineralenopmaat.nl


  Ook voor de biologische melkveehouder kunnen wij passende mineralen leveren. • RumiAddBeef Basic

  De standaard vleesvee-mineraal aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen.

 • RumiAddBeef SE Lux Premix

  Dit product kan zowel als mineraal of als premix (2%) worden geleverd, voor het luxere U+ segment. Deze premix/mineraal is zodanig samengesteld met het doel de beste slachtresultaten te bereiken.

 • RumiAddBeef XXL

  Het betere stierenmineraal ter voorkoming van subacute pensverzuring, onrustige stieren en preventie tegen mycotoxinen.

RumiMilk Kalveren- en Lammeren Melk

 • RumiMilk

  Om een fok-kalf een goede start te geven van een productief leven moet er een kalvermelk van uitstekende kwaliteit gebruikt worden. 
  In het assortiment RumiMilk kalvermelk vind u voor elke categorie en behoefte een kwaliteit melk.

  Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een goed ontwikkelde vaars bij afkalven, op een leeftijd tussen de 23 en 24 maanden, de hoogste levensproductie en levensduur laat zien. Een hoge groei in de eerste levensweken is tevens de basis voor een hoge levens productie en hogere productie per lactatie. Dit fenomeen wordt metabole programmering genoemd en is in verschillende onderzoeken duidelijk aangetoond. Deze kennis loopt als rode draad door onze opfokprogramma’s.  RumiMilk Opfokprogramma

  Het RumiMilk opfokprogramma staat dan ook borg voor een optimale start en jeugdgroei. Deze twee zijn voorwaarde om het doel van afkalven op 24 maanden met een goede ontwikkeling te behalen.

  Centraal in het RumiMilk opfokprogramma staan het voorkomen van te magere kalveren in het begin van de opfok, het voorkomen van cryptosporidiose, coccidiose en verteringsproblematiek, en tenslotte het ondersteunen van de weerstand, doel voorkomen van longproblemen.

  Het RumiMilk programma bestaat uit meerdere opfokprogramma's:

  • Intens programma, voor vroeg spenen
  • Ad Lib programma met RumiMilk SA, onbeperkt voeren in de eerste levensweken
  • Beef programma voor opfok van onder andere rosé kalveren

  Hebt u interesse in de voerprogramma's; Intens, Ad Lib of Beef, neem dan vrijblijvend contact met ons op.  Eigenschappen van het RumiMilk assortiment:

  • Uitstekende oplosbaarheid
  • Natuurlijke smaak van melk waardoor de opname bijzonder goed is
  • Bevatten enkel hoogwaardige grondstoffen, de basis voor een optimale vertering
  • Geschikt voor kalverdrinkautomaten
  • Natuurlijke ondersteuning van darmflora middels “BioSave L”

 • RumiMilkBeef

  Is een economische kunstmelk voor vleesvee en rosé kalveren.

  Uitstekend geschikt voor kalveren vanaf een leeftijd van 2 weken.

  Deze melk geeft door de hoogwaardige samenstelling een uitstekende vertering. Deze melk maakt het mogelijk om op jonge leeftijd kalveren te spenen zonder speendip.


 • RumiMilkMaxim

  RumiMilk Maxim is een kalvermelk met 50% magere melkpoeder.

  De melk kenmerkt zich door maximale veiligheid vanwege zijn zeer goede stremming in de lebmaag. RumiMilk Maxim kan daarom al vanaf de tweede levensdag worden ingezet bij Holstein kalveren. Het hoge gehalte aan zuiveleiwit kan een hoge jeugdgroei bereikt worden.

  Door zijn bijzonder hoge gehalte aan aminozuren is deze melk sterk aan te bevelen bij vleeskalveren zoals Belgische Blauwen.

   

RumiAdd Premix

 • RumiAdd Premix

  RumiVar heeft een aantal standaard premixen in het assortiment die aan de voerfabrikant geleverd worden om vervolgens in het krachtvoer op te mengen. Hiermee worden het aantal losse componenten in de fabriek beperkt wat de efficiëntie en betrouwbaarheid van het productieproces ten goede komt.

  Naast het standaard assortiment premixen biedt RumiVar de mogelijkheid om premixen op maat te leveren, waarin we tegemoet kunnen komen aan uw specifieke wensen en eisen zoals bijvoorbeeld samenstelling, inmengingspercentage of speciale toevoegingen. De maatwerk premixen zijn verkrijgbaar vanaf 1000 kg gezakt in 25 kg zakken. Daarnaast is leverantie in bulk uiteraard ook mogelijk.

  Het team van RumiVar biedt graag de ondersteuning in het samenstellen van uw bedrijfseigen premix.


 • RumiAddBeef Premix

  Deze vleesveepremix (1,25%) is aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen in de stierenhouderij.

 • RumiAddBeef Safe / Vital Premix

  De starter premix (1,25%) /mineraal voor broutards en (rosé) opfokkalveren met pensbuffers en verhoogde B- vitaminen. 

  Speciaal in te zetten: 

  • Rondom spenen van rosékalveren vanaf 6 weken in de opfok
  • In de eerste 4 weken van de startfase op afmestbedrijven
  • In de startperiode bij broutards en zoogkalveren
  • Kan ook als kalver/rosé premix ingezet worden. Aanvulling met Rumicox+ specialiteit is mogelijk
 • RumiAddBeef SE Lux Premix

  Dit product kan zowel als mineraal of als premix (2%) worden geleverd, voor het luxere U+ segment. Deze premix/mineraal is zodanig samengesteld met het doel de beste slachtresultaten te bereiken.


 • RumiAddRumiAdd Kalfstart + Cox 1,5% Premix

  Deze premix is gelijk aan de RumiStartKalf 1,25%, echter met toevoeging van RumiCox+.

  Speciaal samengestelde premix voor de eerste 16 weken van de opfok. Bevat alle B-vitaminen en is verrijkt met geur- en smaakstoffen met toevoeging van RumiCox+..

 • RumiAddRumiCox+ Premix

  Deze specialiteit (0,25%) is ter ondersteuning van de darm gezondheid bij jong kalveren op basis van ethische oliën.

Mineralen op Maat

 • Mineralen Op MaatWaarom zou u kiezen voor een maatmineraal?

  Bij Mineralen Op Maat ontvangt u een mineraal dat door zijn unieke calculatieprogramma precies past bij uw melkveerantsoen en dat exact aansluit bij de behoeften van uw koeien. Mineralen Op Maat onderscheidt zich ten opzichte van andere maatmineralen doordat het mineralenmengsel samengesteld wordt per afzonderlijk element. Terwijl andere maatmineralen vaak mengsels zijn van bestaande mineralenmengsels.

  Zonder een online programma is het zeer omslachtig en tijdrovend om een maatmineraal te berekenen. Denk aan de berekening van de samenstelling, het optimaliseren, de prijs maken, aanbieden, het afronden en dan pas bestellen. Met het RumiVar online programma Mineralen Op Maat is dit allemaal verleden tijd en beschikt u in no time over een passend maatmineraal, volledig afgestemd op uw eigen behoefte!

Blockemel Mineralen emmers

 • Blockemel Mineralen Assortiment likemmers en kuipen

  De RumiVar BLOCKEMEL ® likemmers zijn veel meer dan een simpele mineralenemmer. 
  Het bevat een complete samenstelling die volledig de behoefte aan belangrijke macro-, micro-elementen en vitaminen dekt. 

  Ontdek ons complete assortiment mineralenemmers voor elke specifieke bedrijfssituatie.


  BLOCKEMEL® bevat:

  Perfect uitgebalanceerde en gemakkelijk opneembare mineralen, sporenelementen en vitaminen.

   

  Bovenal is BLOCKEMEL®: 

  Geschikt voor gebruik in de weide als ook in de stal.

  Een zeer praktische oplossing om mineralen te verstrekken.

  Weerbestendig, het blok wordt dus niet zacht onder invloed van regen.

   

  BLOCKEMEL® emmers en kuipen:

  Diverse soorten zijn verkrijgbaar in 25 kg emmers en 70 kg kuipen. Klik hier voor de omschrijving per product.

   

  Tot slot:

  Het CALYPAC® sluitingssysteem garandeert een lange houdbaarheid van de Blockemel mineralenemmer.  Fi’XO verstelbare ophangbeugels:

  De Fi’XO is ontworpen voor eenvoudige en snelle bevestiging aan het hekwerk en past op buizen van 40 tot 80 mm. Tevens kan ze aan de wand, voerhek, afrasteringspaal etc. bevestigd worden.

  De ring is opklapbaar, hierdoor wordt ongemak bij het uitmesten en reinigen voorkomen. Ook is hij makkelijk te demonteren en te verplaatsen naar een andere locatie.

  De Fi’XO is geschikt voor de verschillende emmer soorten van het Blockemel assortiment, zoals de 15 en 25 kg variant.

  Wij adviseren de Fi’XO te plaatsen op 60 cm hoogte voor volwassen runderen en 45 cm voor de kalveren, schapen en geiten. De Fi’XO maximaliseert het comfort van het dier op het moment van likken, en de dieren kunnen de emmer niet omgooien.

  De FI’XO fixeert de emmer, de emmer wordt daardoor volledig leeg gelikt.

 • BlockemelFly Free

  BLOCKEMEL® Fly-Free:

  Actieve plantenextracten zorgen voor minder overlast van insecten bij uw dieren.

  Met hoge dosering knoflook voor minder overlast van insecten.

  Met toegevoegde mineralen, vitaminen en spoorelementen.

   

  BLOCKEMEL® Fly Free zorgt voor:

  Vermindering van gezondheidsproblemen.

   

  Bovenal is BLOCKEMEL® Fly Free:

  Te verstrekken tijdens de gehele weideperiode.

  Weerbestendig, het blok wordt dus niet zacht onder invloed van regen.

   

  BLOCKEMEL® Fly Free:

  Verkrijgbaar in 20 kg emmers..

  Plaats 1 emmer per 10 - 15 runderen/paarden of 20 - 25 schapen/geiten.

   

  Tot slot:

  Het CALYPAC sluitingssysteem garandeert een lange houdbaarheid van de Blockemel mineralenemmer. • BlockemelVleesvee

  BLOCKEMEL® Vleesvee:

  Zoogkoeien, opfokvaarzen en -stieren van verschillende vleesrassen hebben specifieke behoeften, die hoger liggen dan de behoeften voor onderhoud, groei en vruchtbaarheid van ander rundvee.

  Met I-Max kern, actieve plantenextracten met een antioxiderende werking, die overeenkomt met 1000IE/kg Vitamine E.

   

  BLOCKEMEL® Vleesvee zorgt voor:

  Door de toevoeging van I-Max, bestaande uit plantenextraxten met een natuurlijke antioxidant-werking, vrije radicalen gereduceerd en verwerkt worden en werkt daardoor ontgiftend.

   

  Bovenal is BLOCKEMEL® Vleesvee:

  Geschikt voor gebruik in de weide als ook in de stal.

  Een zeer praktische oplossing om mineralen te verstrekken.

  Weerbestendig, het blok wordt dus niet zacht onder invloed van regen.

   

  BLOCKEMEL® Vleesvee:

  Verstrek gedurende het gehele jaar

  Verkrijgbaar in 25 kg emmers en 70 kg kuipen.

  Plaats 1 emmer per 15 dieren.

   

  Tot slot:

  Het CALYPAC sluitingssysteem garandeert een lange houdbaarheid van de Blockemel mineralenemmer.RumiAdd Specials

 • RumiAdd Specials

  Voor RumiAdd Specials heeft RumiVar een aantal producten voor u geselecteerd ter ondersteuning van de diergezondheid.
  U kunt hierbij denken aan de hygiëne, transitie periode, ondersteuning van de penswerking.

 • RumiAdd SpecialsHygiëne

  Bij een goede gezondheid van uw dieren hoort ook een goede hygiëne van de leefomgeving. Om dit te kunnen waarborgen heeft RumiVar een aantal hygiëne-producten in haar assortiment. Als eerste vinden we het heel belangrijk dat het drinkwater van koeien, kalveren en varkens schoon is, hiervoor hebben we het beste product om drinkwaterleidingen te reinigen voor u geselecteerd:


  •    Intra Hydrocare

  Intra Hydrocare is een compleet reinigingsmiddel voor drinkwatersystemen (opslagreservoirs, leidingen, nippels, torens, etc.). Het middel is inzetbaar in lege en in gebruik zijnde stallen. Hydrocare reinigt en desinfecteert, is nauwelijks corrosief en heeft geen invloed op de smaak en geur van het water. Het verwijdert organische vervuilingen en mangaanafzettingen.

  Dosering: Lege stal: 1-3 liter per 100 liter (1-3%) water. Het middel minimaal 600 minuten in laten werken. Operationele stal: start: 50ml per 1000 liter (0,005%) water. Per 2 dagen verhogen met 50ml, tot een maximum van 250ml per 1000 liter (0,025%) water. Voor het reinigen en ontsmetten van bv kalveriglo’s en afkalfstal bieden wij een inweekschuim en een desinfectiemiddel: Powerfoam en MultiDes GA.


  •    Power Foam

  Power Foam is een krachtige, economische, alkalische schuimreiniger voor het reinigen van stallen en kalverboxen; ideaal voor het zwaardere reinigingswerk. Hiermee kunt u de hokken eerst inweken, zodat alle mestdelen goed los gespoten kunnen worden. Desinfectie heeft namelijk weinig zin als het oppervlak niet helemaal vrij is van mestresten. Het kan veilig gebruikt worden op beton, steen, roestvrij staal en plastic oppervlakken en voorkomt verspreiding van ziektes. De sterke hechting aan muren en wanden garandeert een lange contacttijd met het vervuilde oppervlak.

  Dosering: 3 tot 5%. Contacttijd 10-20 minuten.


  •    Intra MultiDes GA

  De laatste stap is desinfectie van het schoongespoten hok. Intra Multi-Des GA is een gerenommeerd product dat zich al ruimschoots heeft bewezen, en velen van u al zullen kennen. Intra Multi-Des GA is een uiterst effectief desinfectiemiddel gebaseerd op quaternaire ammoniumverbindingen, glutaaraldehyde en oppervlaktespanning verlagende stoffen. Geschikt voor allerlei oppervlakten en materialen. Alvorens het gebruik van Intra Multi-Des GA is een goed schoonmaakproces nodig. Waar Multi-Des GA wordt toegepast hebben bacteriën, gisten en schimmels geen kans. Zeer geschikt voor bedrijven met Cryptosporidiose besmetting.

  Dosering: 0,25-1%, minimale inwerkingsduur 5 minuten