Waarom heet een kuil een voordroogkuil?

Waarom heet een kuil een voordroogkuil?

Waarom heet een kuil een voordroogkuil?

Het is maart en de conclusie mag best gesteld worden dat de natte kuilen uit de week van 29 april tot 3 mei 2019 niet gemakkelijk te voeren zijn (geweest).

Veel melkveehouders hebben een dagproductie, die circa 2 liter/ koe/dag lager ligt t.o.v. van andere jaren, veelal wel met hoge gehalten.

Waarom heet een kuil een voordroogkuil?

Het is maart en de conclusie mag best gesteld worden dat de natte kuilen uit de week van 29 april tot 3 mei 2019 niet gemakkelijk te voeren zijn (geweest).

Veel melkveehouders hebben een dagproductie, die circa 2 liter/ koe/dag lager ligt t.o.v. van andere jaren, veelal wel met hoge gehalten.

De natte graskuilen zijn snel verteerbare, “voorgeweekte”  graskuilen met weinig pens energie en veel melkzuur (70 gram/ kg ds).  Deze kuilen bevatten daarnaast een lage NDF en een hoge NDF verteerbaarheid (> 76,9%) en een vC-os hoger dan 80 %. De ammoniakfractie van deze kuilen is hoog en kuilen hebben minder benutbaar eiwit. Dit onbestendige eiwit is met name in grasrijke rantsoenen moeilijk te benutten. Dit vraagt om bijsturing.

De oplossing is een om het  rantsoen te verdunnen met een droger product zoals zomerkuil of droge balen. Er zijn ook natte graskuilen met daarboven op de droge 2e snede. . De natte kuil dient wel goed gemengd worden met het droge product om zo een luchtiger product aan het voerhek te krijgen.

Daarom willen wij u er, mogelijk ten overvloede,  in dit artikel op attenderen wat de waarde is van een voordroogkuil.

Bijsturing van natte graskuil is gewenst

Uiteraard begrijpen wij de weersomstandigheden begin mei toen er  zonnig weer werd voorspeld. Er werd volop gemaaid, maar de voorspellingen kwamen niet uit. Het werd niet zonnig en er viel zelfs wat regen. Hierdoor zijn de kuilen van deze week gemiddelde erg nat geworden (gemiddeld 30,5 % DS, zie tabel 1).


Maaidatum

Ds

pH

Melkzuur

NH3

VEM

DVE

RE

Sui

Rc

Voor 25 april

424

5

43

9

983

83

184

109

217

29 april- 3 mei

305

4,4

70

11

975

72

179

51

229

9-15 mei

464

5,3

39

8

967

82

152

143

231

Na 15 mei

483

5,2

32

8

964

84

166

118

244


Tabel 1: voederwaarde eerste snede per week

Voordrogen is de beste conservering

Droge kuilen zijn broeigevoeliger! Maar juist de jong gemaaide (snelle) eerste snede gras wordt trager als deze  droger ingekuild wordt. Ook is het eiwit bestendiger en wordt er minder suiker omgezet in melkzuur. Vooral voorjaarskuilen met lagere NDF mogen best droger zijn.

Voordeel van een drogere (40-45% ds) eerste snede:

•             Minder kans op pens verzuring

•             Betere eiwitbenutting (lager ureum)

•             Positief op melkeiwit productie

•             Duidelijk verminderde kans op bevangenheid/ klauwproblemen

Het voorjaar van 2019 heeft ons ook geleerd dat gras gemaaid rond de 10e mei een top opbrengst gaf maar ook een zeer goede verteerbaarheid en voldoende hoog eiwitgehalte.

Conclusie: ook in een vroeg voorjaar verhoud een eerste snede gras niet snel!
Geduld wordt beloond met een optimaal verteerbare kuil.

Wanneer wel natter inkuilen?

Het probleem van te droge kuilen ligt met name bij 2e snedes en laat gemaaide percelen. De 2e snede gras schiet snel in de in de aar. Droogte, te kort gemaaide 1e snede bevorderen dit proces.

Natter inkuilen van de 2e snede  geeft de volgende voordelen:

•             Door inweekproces, fermentatie, ontstaat een betere NDF verteerbaarheid en VEM gehalte is hoger

•             Beter aan te rijden, betere conservering en minder kans op broei.

•             Bij lasagna kuilen is het voordeel dat bovenste gedeelte meer gewicht heeft.


Advies bij inkuilen 2e snede:

•             Maai op tijd

•             Niet schudden

•             In breed swat maaien en laten aandrogen vervolgens in luchtig swat harken

•             Inkuilen met 30-35% ds

•             Beperk de totale inkuiltijd, voorkom dat het laatste gras te droog wordt

•             Voorkeur voor hakselen


Laat u adviseren we willen graag met u meedenken over het maken van de meest productieve kuil

Prev:
Next: