Samenwerking Nukamel en RumiVar op Nederlandse opfok markt.

Samenwerking Nukamel en RumiVar op Nederlandse opfok markt.

Op de foto een gedeelte van de directies van RumiVar en Nukamel, v.l.n.r. Iewe Hofstede (RumiVar), Bertus Lenferink (RumiVar) en Jan Druyts (Nukamel)

Persbericht 05 maart 2021


Samenwerking Nukamel en RumiVar op Nederlandse opfok markt.

Met focus op kleinere en middelgrote mengvoerbedrijven

Zuidwolde/Weert: RumiVar, leverancier van voedingsadvies, mineralen en opfokmelken aan de mengvoerin- dustrie en handel, en Nukamel, producent en specialist op het gebied van zuivelnutritie voor jonge dieren, gaan een nauwe samenwerking aan op het gebied van kalver- en lammerenmelk voor de Benelux.

De unieke samenwerking beoogt, door middel van kennisbundeling van beide bedrijven, de kwaliteit van het bestaande RumiMilk assortiment te verhogen en het assortiment tevens uit te breiden. Daarnaast zal er gezamenlijk verder onderzoek gedaan worden naar onder andere de versnelde opfok, waarbij de focus zal liggen op de gehele opfokperiode, van nuchter kalf of lam tot het moment van de melkproductie.

Een hoge groei in de eerste levensweken is tevens de basis voor een goed ontwikkelde vaars bij afkalven, op een leeftijd tussen de 22 en 24 maanden en een hoge levensproductie en hogere productie per lactatie. Om dit doel te behalen is er een steeds verdergaande specialistische kennis nodig omtrent voeding en management van deze opfokperiode.

De gedeelde visie van Nukamel en RumiVar op het gebied van jongvee-opfok, heeft tevens geleid tot het formeren van een nieuw gezamenlijk team van kalverspecialisten. Deze specialisten bieden de klanten van beide bedrijven een gedegen en praktische ondersteuning bij het realiseren van deze tevens op dierenwelzijn gerichte aanpak.


In 1954 was Nukamel de eerste die het innovatieve “melkvervanger-concept” voor kalveren lanceerde in Europa. Nukamel wordt sterk gedreven door innovatie en ontwikkeling. De bijzondere kennis van zuivel in combinatie met de wetenschappelijke achtergrond resulteert in een scala aan voedingsoplossingen voor de eerste, zo belangrijke fase van de levenscyclus van het jonge dier. Nukamel heeft eigen proeflocaties voor onderzoek rondom de opfok van kalveren. Het Belgisch/Nederlandse bedrijf is actief in meer dan 60 landen, produceert vanuit haar twee productielocaties in België en Nederland en bedient een zeer divers klantenbestand. Meer informatie op: www.nukamel.com


RumiVar is een adviesbureau en handelsonderneming gespecialiseerd in het leveren van mineralen, specialiteiten en concentraten via mengvoer(handels) voor de melkvee-, vleesvee-, geiten-, schapen- en varkenshouderij. Daarnaast bevat het assortiment van het in Zuidwolde gevestigde bedrijf, aanvullende diervoeders zoals kalver- en biggenmelk en mineralen die passen bij de praktijk van de hedendaagse melkvee-, vleesvee-, schapen-, geiten- en varkenshouderij. RumiVar is al enige tijd distributeur van het weerstand verhogende product OmniGen. Dit product sluit naadloos aan bij het unieke Omnismart ® concept van Nukamel, waarin het product OmniGen verwerkt is. Meer informatie op: www.rumivar.nl

Prev:
Next: