Persbericht OmniGen-AF vanaf 1 oktober beschikbaar bij RumiVar B.V.

Persbericht OmniGen-AF vanaf 1 oktober beschikbaar bij RumiVar B.V.

Blijf stress een stap voor en maximaliseer uw bedrijfsresultaten.

Het voedingssupplement OmniGen-AF geeft een belangrijke ondersteuning aan het immuunsysteem van uw koeien en helpt hen beter om te gaan met stress. Lees meer.

Blijf stress een stap voor en maximaliseer uw bedrijfsresultaten.

Stress in onvermijdelijk, maar stress bij uw koeien hoeft uw bedrijfsreslutaten niet te beïnvloeden.

Het voedingssupplement OmniGen-AF geeft een belangrijke ondersteuning aan het immuunsysteem van uw koeien en helpt hen beter om te gaan met stress. Met een gezond immuunsysteem zijn uw koeien beter voorbereid op de droogstand, het afkalven en het bereiken van hun volledige melkprodcutiepotentieel met minder antibioticumbehandelingen. Onderzoek naar OmniGen-AF heeft aangetoond dat een gezond immuunsysteem kan lijden tot minder gezondheidsproblemen (vooral tijdens het begin van de lactatie), lagere celgetallen en 1 tot 3 kg meer melk per dag in de eerste 100 lactatiedagen.

Meer informatie, zie de uitgebreide flyer van OmniGen-Af.

Flyer Rumi Add Mineralen_OmniGen.pdf


Next: