Hittestress kies RumiAdd Fresh Up, een sterke buffer!

Hittestress kies RumiAdd Fresh Up, een sterke buffer!


Afgelopen jaren hadden we een lange tijd van hittestress.

Melkkoeien hebben last van de gevolgen. De gevolgen zijn bekend bij elke melkveehouder. De hittestressperiode voor melkkoeien geldt met name voor de periode juni, juli en augustus.


Daarom hebben we in een praktische test onze buffermix RumiAdd pH-stabiel met rode peper en paprika aangevuld.

Hieruit bleek dat de melkkoeien meer drinkwater dronken en de voeropname gelijkmatiger was gedurende de dag. In 2012 vonden Prado et al ook een 14% hogere voeropname met rode peper.

In onze praktijktest hebben we vastgesteld dat de lichaamstemperatuur van melkkoeien 0,5C lager was. Daarnaast heeft West (2003) vastgesteld dat de lichaamstemperatuur van melkvee aanzienlijk lager was als gevolg van een hogere waterinname.

Daarom gaan we nu beginnen met RumiAdd Fresh Up.

RumiAdd Fresh Up bevat niet alleen rode paprika en paprika, maar ook additieven die de uitdroging van de melkkoe verminderen.


Het effect van RumiAdd Fresh Up is gebaseerd op:

1) Brede buffering, die hetzelfde is als in RumiAdd pH-stabiel
2) Ondersteuning van de pensfunctie: levende gist vermindert de productie van melkzuur en het effect ervan is gebaseerd op de binding van zuurstof, waardoor levende gisten achterblijven die het klimaat in de pens bevorderen
3) Behoud van de waterinname: rode peper en paprika, die helpen de inname van drinkwater te verhogen
4) Preventie van celbeschadiging: additieven die de effecten van uitdroging van melkkoeien tijdens de hittestressperiode verminderen

Toepassing: 100 tot 150 gram / koe / dag.

Prev: