Nieuws

RumiVar - Nieuwsbrief maart 2021

RumiVar - Nieuwsbrief maart 2021

Het Feed2Fit zomerprogramma is samengesteld vanuit en voor de praktijk om op praktische wijze het verschil bij het melkvee te realiseren. Het resultaat is een afgekoelde koe met en efficiënte penswerking en mestvertering.

Voor een koe die de hitte gemakkelijker aan kan!

Samenwerking Nukamel en RumiVar op Nederlandse opfok markt.

Samenwerking Nukamel en RumiVar op Nederlandse opfok markt.

Op de foto een gedeelte van de directies van RumiVar en Nukamel, v.l.n.r. Iewe Hofstede (RumiVar), Bertus Lenferink (RumiVar) en Jan Druyts (Nukamel)

Persbericht 05 maart 2021


Samenwerking Nukamel en RumiVar op Nederlandse opfok markt.

Met focus op kleinere en middelgrote mengvoerbedrijven

Zuidwolde/Weert: RumiVar, leverancier van voedingsadvies, mineralen en opfokmelken aan de mengvoerin- dustrie en handel, en Nukamel, producent en specialist op het gebied van zuivelnutritie voor jonge dieren, gaan een nauwe samenwerking aan op het gebied van kalver- en lammerenmelk voor de Benelux.

RumiVar - Nieuwsbrief februari 2021

RumiVar - Nieuwsbrief februari 2021

De samenstelling van RumiLam is nog weer verbeterd. Door nog meer nadruk te leggen op de kwaliteit
van grondstoffen is RumiLam het beste voor uw lammeren.

“Low heat”

Alleen “Low heat” grondstoffen worden gebruikt voor de samenstelling van RumiLam. Low heat wil zeggen dat de grondstoffen niet aan hoge temperaturen hebben bloot gestaan. Dit resulteert in een betere stremming van de melk in de lebmaag en een optimale vertering van de nutriënten.

Dit geeft:
• Minder kans op verteringsproblemen, diarree
• Hogere groei 

RumiVar - Nieuwsbrief januari 2021

RumiVar - Nieuwsbrief januari 2021

Hogere groei door een kalverdekje werkt kostenverlagend

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kalverdekjes 5,3 kg meer groei in de eerste 12 weken bij een kalf kan opleveren (Harper Adams (UK) 2014). Daarnaast draagt een dekje bij aan de gezondheid en de weerstand van uw kalf.

Nu de nachten kouder zijn, is het belangrijk om uw kalveren goed warm te houden. Kalveren hebben al bij omgevingstemperatuur onder de 10 ̊ C extra

RumiVar - Nieuwsbrief september 2020

RumiVar - Nieuwsbrief september 2020

NutriPalm 160, 
het pensbestendige vet van RumiVar op basis van C16:0

Nagenoeg alle pensbestendige vetten zijn afkomstig uit de palmolie-industrie. Ruwe palmolie bestaat deels uit verzadigde en deels uit onverzadigde vetzuren. Onverzadigde vetzuren hebben een negatieve invloed op het functioneren van pensbacteriën. Om dit te voorkomen dienen we gebruik te maken van pensbestendige vetten.

Keuze van bestendige vetten
In de darmen worden C16:0 vetzuren opgenomen en daarna in de uier zeer efficiënt......

Melk'Stop - de enige echte!

Melk'Stop - de enige echte!


Netjes droogzetten, een ware kunst

RumiVar  - Nieuwsbrief Juli 2020

RumiVar - Nieuwsbrief Juli 2020

Nieuwmelkte melkkoeien hebben een calciumdip Calciumdip is eigenlijk normaal maar…….. 

Uit onderzoek blijkt dat iedere koe rondom afkalven door een calciumdip gaat. Dit is tot op zekere hoogte normaal. Het blijkt dat hoe ouder de koe, hoe dieper de dip wordt. Daardoor neemt de kans op zichtbare (klinische) melkziekte toe. Opvallend is dat daarbij ook de kans op onzichtbare (subklinische) melkziekte toeneemt. Iedere melkveehouder, die één koe ziet met zichtbare melkziekte, kan ervan uitgaan dat...

OmniGen-AF

OmniGen-AF


Hitte is één van de vele stressfactoren, die de gezondheid en productiviteit op een bedrijf kan beïnvloeden.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het immuunsysteem en de productiviteit van OmniGen-AF gevoerde koeien beter op peil blijft.

Flyer Rumi Add Mineralen_OmniGen.pdf


Nieuwe website RumiVar online!

Nieuwe website RumiVar online!

Vandaag is onze nieuwe website online gegaan! Wij zijn er trots op dat deze website onze visie van openheid en transparantie weergeeft. 

Wij willen u graag kennis laten maken met ons bedrijf RumiVar en veel van onze unieke producten. Uiteraard sluit ons product Mineraal op Maat hier naadloos op aan.

Wilt u nader met ons kennis maken, bel ons gerust!

Waarom heet een kuil een voordroogkuil?

Waarom heet een kuil een voordroogkuil?

Waarom heet een kuil een voordroogkuil?

Het is maart en de conclusie mag best gesteld worden dat de natte kuilen uit de week van 29 april tot 3 mei 2019 niet gemakkelijk te voeren zijn (geweest).

Veel melkveehouders hebben een dagproductie, die circa 2 liter/ koe/dag lager ligt t.o.v. van andere jaren, veelal wel met hoge gehalten.