RumiAdd Specials

RumiAdd Specials zijn producten ter ondersteuning van de diergezondheid van koeien, kalveren, jongvee en varkens.

RumiAdd Specials wordt gebruikt voor de volgende diergroepen: