RumiAdd Mineralen

Om aan de behoeftes van hoogproductieve koeien te voldoen is het belangrijk om naast het basisrantsoen aanvullende mineralen toe te voegen.

Dit geldt ook voor kalveren, jongvee, vleesvee, geiten, schapen en varkens. Onze mineralen ondersteunen de gezondheid en de behoefte aan een probleemloze opfok en een gezond en productief leven.  

RumiAdd Mineralen wordt gebruikt voor de volgende diergroepen: