•      

RumiAdd Vleesvee

Het nieuwe RumiAdd Vleesveeprogramma springt in op de nieuwste ontwikkelingen. Een programma, opgebouwd op basis van jarenlange ervaringen en ideeën t.a.v. normeringen van vitaminen, sporenelementen en additieven.

Dit vleesveeprogramma bevat toevoegingen ter preventie van subacute verzuring, coccidiose en mycotoxinen. De vleesveemarkt is volop in beweging. Inzetten van voermengwagens, het gebruik van bijprodukten/ losse grondstoffen maar ook het verminderen van het antibioticagebruik zijn hiervan goede voorbeelden. Het RumiAdd Vleesveeprogramma biedt die elementen om de gezondheid te verbeteren en de voerkosten per kg groei te verlagen.

De vleesveehouderij bevat vele sectoren

De vleesveehouderij is zeer divers en hebben elk hun eigen specifieke behoeften . De EU definitie van kalfsvlees heeft de vleesveehouderij opgedeeld in jong kalfsvlees (tot 8 maanden leeftijd), oud rosé ofwel jong rundvlees (tot 12 maanden) en de vleesveehouderij (vanaf 12 maanden).

In de laatstgenoemde vleesveehouderij worden vele rassen ingezet: Belgisch Blauw, Blonde d’ Aquitaine, Limousin, Fleckvieh, Piemontese, verbeterd roodbond etc. Naast de stieren worden er ook koeien uit de zoogkoeienhouderij gemest. De genoemde rassen kenmerken zich door wisselende momenten van slachtrijpheid en voeropname en daarom vereisen ze verschillende voerstrategieën per ras. Bovendien willen we graag een mals stukje vlees, weinig bindweefsel en een mooie (licht) rode vleeskleur. Samengevat een goede slachtkwaliteit. Alle sectoren vereisen een verschillende aanpak. Een aanpak gebaseerd op ervaringen en goede ideeën vanuit de sector. Het RumiAdd Vleesveeprogramma voldoet aan alle genoemde behoeften.

Achtergronden voor een goed rantsoen:

De rantsoenen bij stieren van alle segmenten kenmerken zich door een duidelijke startfase en afmestfase. Bij stieren uit het U+, E en S-segment is het nog belangrijker om voor deze 2 voerstrategieën te kiezen. De stieren dienen tenslotte een hoog slachtgewicht (> 500 kg) te behalen met een goede slachtkwaliteit. In de startfase wordt het skelet gevormd, waarbij veel aandacht geboden is aan voldoende structuur, eiwit en mineralen. In de afmestfase wordt de energieconcentratie (>1050 VEVI/kg ds) verhoogd. Hierbij worden veelal zetmeelrijke rantsoenen gevoerd bestaande uit snijmaïs, aardappel-bijproducten, gemalen en geplette granen etc. Het eiwittekort wordt veelal aangevuld met soja/raapmengsels en/of andere eiwitrijke krachtvoeders.

Om een goed rantsoen te verkrijgen is optimalisatie gewenst. Als basis voor een goed rantsoen, dienen de in te zetten vleesveepremixen/mineralen up to date te zijn. Het RumiAdd Vleesveeprogramma speelt in op die specifieke behoeften.

RumiAdd Vleesvee Assortiment:

Tip van de maand...

Succesvol droogzetten

Door de steeds verder stijgende melkproductie van onze koeien, komen we vaker individuele koeien tegen die op het moment van droogzetten nog steeds een behoorlijke productie hebben. Een hoge productie bij droogzetten (meer dan 12 liter per dag) zorgt voor een grotere kans op melk uitliggen na het droogzetten en pijnlijke zwelling van het uier waardoor de koe lijdt aan stress. Het melk uitliggen en de stress zorgt voor een grotere kans op mastitis.

Er zijn verschillende maatregelen om de melkproductie richting het droogzetten te verlagen. Zorg er ten eerste voor dat een aantal weken voor het droogzetten de krachtvoergift wordt gestopt. Mocht dit niet voldoende zijn is het raadzaam een aantal dagen voor het droogzetten de droog te zetten koeien het droogstandsrantsoen te voeren. Door de lagere energie- en eiwitdichtheid zakt de melkproductie. Daarnaast is een aantal dagen de koeien 1 maal daags melken een optie. Zorg ten alle tijden voor voldoende drinkwater voor koeien. Wanneer al deze maatregelen niet afdoende zijn is het raadzaam om de koeien bij droogzetten te behandelen met Melk'Stop. 

Iewe Hofstede

Contact opnemenVoor meer informatie

info@rumivar.nl +31 6 55 99 5000