•      
merklogo

Om aan de behoeftes van hoogproductieve koeien te voldoen is het belangrijk om naast het basisrantsoen aanvullende mineralen toe te voegen. Op deze pagina vindt u het assortiment RumiAdd mineralen.

Voor een optimale en gezonde productieVoor elk rantsoen een passend mineraal

De melkveehouderij is volop in ontwikkeling. Schaalvergroting heeft onder andere geleid tot bedrijven met de melkrobot, draaimelkstallen en het gebruik van voermengwagens

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Mede als gevolg daarvan worden de rantsoenen uiteenlopender. Van rantsoenen met veel krachtvoer, ingeval van de melkrobot, tot rantsoenen met een hoog aandeel enkelvoudige grondstoffen c.q. bijproducten. Als gevolg van verminderde bemesting zijn de gehalten aan sporenelementen in het ruwvoer en dus in de rantsoenen, de afgelopen tien jaar sterk gedaald.

Ondersteunen van de gezondheid

Ondersteunen van de gezondheid en de behoefte aan probleemloze duurzame melkkoeien heeft geleid tot extra aandacht voor de mineralenvoorziening van uw (melk)veestapel. RumiAdd is een nieuwe merknaam in mineralenland. Uitgangspunt is doelgerichte oplossingen bieden, gebaseerd op brede praktijkervaringen en kennis van mineralenbehoeften. Jarenlange praktijkervaring van het RumiAdd team heeft geleid tot dit unieke mineralenassortiment. Het volgende schematisch overzicht geeft inzicht betreffende inzet van RumiAdd Mineralen en de mate van extra ondersteuning. Klik hier voor de RumiVar mineralen flyer.

RumiAdd Mineralen assortiment

Een initiatief van RumiVar:

mineralen op maat

Tip van de maand...

Succesvol droogzetten

Door de steeds verder stijgende melkproductie van onze koeien, komen we vaker individuele koeien tegen die op het moment van droogzetten nog steeds een behoorlijke productie hebben. Een hoge productie bij droogzetten (meer dan 12 liter per dag) zorgt voor een grotere kans op melk uitliggen na het droogzetten en pijnlijke zwelling van het uier waardoor de koe lijdt aan stress. Het melk uitliggen en de stress zorgt voor een grotere kans op mastitis.

Er zijn verschillende maatregelen om de melkproductie richting het droogzetten te verlagen. Zorg er ten eerste voor dat een aantal weken voor het droogzetten de krachtvoergift wordt gestopt. Mocht dit niet voldoende zijn is het raadzaam een aantal dagen voor het droogzetten de droog te zetten koeien het droogstandsrantsoen te voeren. Door de lagere energie- en eiwitdichtheid zakt de melkproductie. Daarnaast is een aantal dagen de koeien 1 maal daags melken een optie. Zorg ten alle tijden voor voldoende drinkwater voor koeien. Wanneer al deze maatregelen niet afdoende zijn is het raadzaam om de koeien bij droogzetten te behandelen met Melk'Stop. 

Iewe Hofstede

Contact opnemenVoor meer informatie

info@rumivar.nl +31 6 55 99 5000

Een initiatief van RumiVar:

mineralen op maat